ICC Level 1 Coach Tutors course

Educatorii master ICC Esther de Lange, Dave Gelling și Subir Shrestha au fost la București săptămâna trecută pentru a susține un curs ICC Level 1 Coach Tutors pentru candidații calificați din regiune. Desfășurată la sediul Federației Române de Baschet, au participat candidați din Croația, Cipru, Israel, Italia, Malta, Scoția și Serbia, precum și patru antrenori din România – Andrew Begg, Atif Naqvi, Marc Pillich-Wright și Cosmin Coanda.

Cursul intensiv de trei zile a continuat obiectivul ICC de a organiza programe de educație de cricket prin externalizare către țările membre. Le-a oferit candidaților un set cuprinzător de abilități pentru a-și desfășura propriile cursuri de coaching de nivel 1 și a fost, de asemenea, o oportunitate de rețea foarte utilă.

Acesta a fost al treilea curs ICC Level 1 Coach Tutors organizat recent în diferite părți ale Europei, primele două fiind ținute în Germania și Finlanda. Un al patrulea va avea loc în Gibraltar la începutul anului 2023.

*****

ICC master educators Esther de Lange, Dave Gelling, and Subir Shrestha were in Bucharest last week to hold an ICC Level 1 Coach Tutors course for qualified candidates in the region. Held at the premises of Romania’s Basketball Federation, candidates from Croatia, Cyprus, Israel, Italy, Malta, Scotland, and Serbia attended, as did four coaches from Romania – Andrew Begg, Atif Naqvi, Marc Pillich-Wright, and Cosmin Coanda.

The intensive three-day course continued ICC’s objective of staging cricket education programs via outsourcing to member countries. It provided candidates with a comprehensive skill set in order to run their own Level 1 Coaching courses and was also a very worthwhile networking opportunity.

This was the third ICC Level 1 Coach Tutors course held recently in different parts of Europe, the first two being held in Germany and Finland. A fourth will take place in Gibraltar in early 2023.

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *