Meet the Players

ISFAHAN DOEKHIE

Dragostea lui Isfahan Doekhie de la Băneasa CC pentru joc a fost modelată de tatăl său, care a crescut într-o cultură de cricket din Olanda. Deși s-a îndepărtat de joc între 2004 și 2016, el s-a bucurat de câteva sezoane puternice jucând în cricket românesc ca jucător polivalent la bataie.

Descrieți cea mai veche amintire despre cricket.

trezesc devreme și călătoresc cu familia la meciurile de cricket ale tatălui meu din Olanda și petrec toată ziua la teren, interacționând cu jucătorii.

Ce alte sporturi ți-au plăcut și practicat?

Încă joc tenis și am jucat regulat fotbal (atacant, aripa stângă) până acum 12 ani.

Ce te-a atras la cricket inițial?

Tatăl meu și spiritul din jurul meciurilor.

Când ai jucat prima dată cricket în România?

În 2016, pentru Transilvania CC. Am fost căpitanul TCC timp de cinci ani.

Ce îți place cel mai mult: lovitura cu bâta, bowlingul sau jocul?

Îmi place batting și bowlingul. În principal batting și mi-aș dori să fiu un batter mai bun. Bowling-ul a fost întotdeauna principalul meu atribut și de ani de zile am deschis bowling-ul. Îmi place și jocul, dar mă simt mai implicat în bowling și batting.

Îți modelezi tehnica pe cineva anume?

Nu chiar. Mi-aș dori să am talentul și puterea tatălui meu, dar nu m-am apropiat niciodată.

Descrieți cea mai interesantă piesă de acțiune în care ați fost implicat.

Jucam un meci tensionat într-o seară de început de vară, la sfârșitul reprizelor, încercând să-i scot pe ultimii doi batători și făcându-mă în strânsă legătură cu bowler-ul nostru, doar cu mingi de bowling scurte. Sau ating 94 în turneu în Marea Britanie și apoi primesc LBW încercând să lovesc șase pentru a ajunge la secolul meu. Atâtea momente importante!

Descrie cea mai bună captură pe care ai luat-o.

Jucând în primul XI al Amsterdam Cricket Club (ACC) împotriva Kampong, cu pro Peter Cantrell batând. Mai întâi, am luat un câmp uimitor la un punct, scufundându-mă în stânga mea și prinzând mingea în timp ce eram încă în aer. Mingea a fost lovită atât de tare și a rămas în mâinile mele.

Care este cea mai plăcută experiență de cricket a ta?

Făcând turnee în Anglia și jucand acolo pe terenuri de iarbă. Cu ACC am făcut turnee în fiecare an, la sfârșitul lunii iulie, în fiecare dimineață o rundă de golf, în fiecare după-amiază un meci de cricket din sat.

Ce zici de cel mai interesant meci al tău în timp ce joci pentru BCC?

Ultimul nostru meci împotriva ACCB a fost interesant, deoarece am câștigat la ultima minge a meciului. Am fost norocoși și am fost în mare parte dezamăgit de performanța noastră, deși am câștigat.

Care a fost cel mai interesant jucător alaturi de care ați jucat in calitate de căpitan, și de ce?

Prima persoană care îmi vine în minte este Manmeet Koli, deoarece îmi place dăruirea, impulsul și pasiunea lui. Poți conta oricând pe el ca jucător. Angajament uriaș, efort mare și un jucător de cricket foarte bun.

Care a fost cea mai mare contribuție personală a ta la un meci?

Unul care îmi vine imediat în minte este să joci cu ACC împotriva VCC (cu căpitanul Olandei XI, Tim de Leede) și să batem la nr. 8. A trebuit să înscriem încă 40 de cote pentru a câștiga, iar cu prietenul meu Jan Balk am reușit. Pentru a ajunge acolo în ultimul over (și cu ultimul wicket în mână). A fost tensionat și superb să câștigi.

Cum te pregătești pentru un meci important?

Mai ales mental. Jucând jocul în mintea mea. Planul de joc este esențial în cricket.

Crezi că cricketul are un rol de jucat în România?

Să fie cricket ÎNTOTDEAUNA! Asta a scris directorul meu în raportul meu final al școlii când aveam 12 ani. S-a referit la ceea ce aduce cricket-ul pentru a aprecia și respecta relațiile interpersonale, cum să faci față eșecului și cum să te bucuri de succes! În opinia mea, jocul de cricket îi va ajuta și pe tinerii români să-și dezvolte abilitățile interpersonale pozitive și să devină oameni mai buni!

Baneasa CC’s Isfahan Doekhie’s love for the game was shaped by his father, who grew up in a cricketing culture in the Netherlands. Although he stepped away from the game between 2004 and 2016, he has enjoyed several strong seasons playing in Romania cricket as a batting all-rounder.

Describe your earliest memory of cricket.

I wake up early and travel with my family to my father’s cricket matches in the Netherlands, and spend all day at the ground, interacting with the players.

What other sports have you liked and played?

I still play tennis, and I regularly played football (striker, left-wing) until 12 years ago.

What attracted you to cricket initially?

My father, and the spirit around the matches.

When did you first play cricket in Romania?

In 2016, for Transylvania CC. I captained TCC for five years.

What do you like most: batting, bowling or fielding?

I love batting and bowling. Mainly batting and I wish I was a better batter. Bowling has always been my main attribute and for years I opened the bowling. I also like fielding, but I feel more involved with bowling and batting.

Do you model your technique on anyone?

Not really. I wish I had my father’s talent and drive, but never got close.

Describe the most exciting piece of action you’ve been involved in.

I was playing a tense match in an early summer evening, at the end of the innings, trying to get the last two batters out and fielding in close with our bowler only bowling short bodyline balls. Or hitting 94 on tour in the UK and then being given LBW trying to hit a six to reach my century. So many highlights!

Describe the best catch you’ve taken.

Playing in the first XI of the Amsterdam Cricket Club (ACC) against Kampong, with their pro Peter Cantrell batting. First over, I took a stunner fielding at point, diving to my left and catching the ball while I was still in the air. The ball was hit so hard and just stayed in my hands.

What’s your most pleasant cricketing experience?

Touring England and playing on grass pitches there. With ACC we toured each year, end of July, every morning a round of golf, and every afternoon a village cricket match.

What about your most exciting match while playing for BCC?

Our last match against ACCB was exciting as we won on the last ball of the match. We were lucky and I was mostly disappointed about our performance although we won.

Who is the most exciting player you have captained, and why?

The first person that comes to mind is Manmeet Koli as I love his dedication, drive, and passion. You can always count on him as a player. Huge commitment, a huge drive, and is a very good cricketer.

What was your greatest personal contribution to a match?

One that immediately comes to mind is playing with ACC against VCC (with the captain of the Netherlands XI, Tim de Leede) and batting at nr 8. We had to score another 40-odd to win, and with my friend Jan Balk, we managed to get there in the last over (and with the last wicket in hand). It was tense and superb to win.

How do you prepare for an important game?

Mostly mentally. Playing the game in my mind. A game plan is essential in cricket.

Do you think cricket has a role to play in Romania?

Let it be cricket ALWAYS! This is what my headmaster wrote in my final school report when I was 12 years old. He referred to what cricket brings to appreciate and respect interpersonal relations, how to deal with failure, and how to enjoy success! In my opinion, playing cricket will help also young Romanians develop their positive interpersonal skills and become better people!

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *